บริษัทจัดหางานลาดพร้าว 128แม่บ้าน จำกัด
08-6900-6900
รับสมัครแม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็กหน้าที่ของแม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก
ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างห้องน้ำ
เตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
ทำตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ช่วยเปิดปิดประตูรถเมื่อมีรถออก
คุณสมบัติของแม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เป็นคนช่างสังเกต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
บรรยากาศ