บริษัทจัดหางานลาดพร้าว 128แม่บ้าน จำกัด
08-6900-6900
รับสมัครแม่บ้าน4Gหน้าที่ของแม่บ้าน4G
ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ ล้างห้องน้ำ
เตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
ทำตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ช่วยเปิดปิดประตูรถเมื่อมีรถออก
คุณสมบัติของแม่บ้าน4G
มีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติ ให้กับคนต่างด้าวบนสายรัดข้อมือ JOLABOR นายจ้างสามารถสแกน QR CODE บนสายรัดข้อมือ เพื่อดูประวัติคนต่างด้าวได้
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย
ทันสมัย
บรรยากาศ