บริษัทจัดหางานลาดพร้าว 128แม่บ้าน จำกัด
08-6900-6900
เอกสารต่างด้าว

บริการเปลี่ยนนายจ้าง และแจ้งเข้า-แจ้งออก การทำงานของคนต่างด้าว
บริษัทจัดหางาน ลาดพร้าว128แม่บ้าน จำกัด
3238 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. โทร 065-867-5999 , 065-883-5888

รับปรึกษาเอกสารแรงงานต่างด้าว
รับเปลียนนายจ้าง แจ้งเข้าการทำงานของคนต่างด้าว