บริษัทจัดหางานลาดพร้าว 128แม่บ้าน จำกัด
08-6900-6900
รับสมัครพนักงานคนไทยทุกตำแหน่ง

บริษัท 128MAID ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการ สรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่ง และรวมถึงการจัดหาพนักงาน Outsource ในตำแหน่งต่างๆ มากมายเช่นกัน เริ่มการให้บริการสรรหาพนักงานชั่วคราวประจำบริษัท ลูกค้าเป็นรายเดือน/รายปี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งสำหรับการทดแทนในกรณี พนักงานลาคลอด/ ลาบวช/ ลาป่วยจากการผ่าตัด/ ลากิจ และอื่นๆ มีตำแหน่งที่สรรหาดังต่อไปนี้

สาขางานที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร- พัสดุภัณฑ์ / พนักงานขับรถผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ขับรถรับ-ว่งสินค้า 6 ล้อ / 10 ล้อและรถเทรลเลอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานตอนรับ / พนักงาน Call center
พนักงานสโตร์ / พนักงานคลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ IT / Programmer / Planner
Digital Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ Payroll / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
สมุห์บัญชี / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ทุกๆ ประเภท
วิศวกร / Engineer / Technician ในสายงานต่างๆ / ช่างในสายงานต่างๆ
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน / เจ้าหน้าที่ Telesales / พนักงาน PC ขายทุกสินค้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกสินค้า ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร : รองผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการ

ใบสมัครงานออนไลน์

บรรยากาศ